Μόνωση

Η μόνωση της οικίας, είναι σίγουρα το πιο σημαντικό και απαιτητικό κομμάτι στον τομέα της δόμησης. Στην πραγματικότητα η μόνωση είναι το αποτέλεσμα ενός συνόλου προϊόντων και εφαρμογών. Καθώς τα οφέλη που συνεπάγονται από τη σωστή εφαρμογή της μόνωσης, δεν είναι άμεσα ορατά ή μετρήσιμα, η μόνωση στο θεωρητικό της επίπεδο παρερμηνεύεται και υποβαθμίζεται ο ρόλος και η σημαντικότητά της στο σύνολο της δόμησης.

μόνωση, μονωτικά υλικά ΕΒΕΞ Καραπιπέρης Αίγιο

Για να κατανοηθεί καλύτερα το φάσμα της μόνωσης και οι εφαρμογές του σε αυτή, θα πρέπει να την υποδιαιρέσουμε σε τρεις κατηγορίες:

Θερμομόνωση

Θωρακίζει το σπίτι εξωτερικά, έτσι ώστε να μην έχουμε απώλειες ενέργειας από τα θερμαντικά (καλοριφέρ – ενδοδαπέδια θέρμανση) και ψυκτικά (κλιματισμός) συστήματα. Παράλληλα προστατεύει το κτίριο από τις αλλαγές θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος

  • Σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης: δημιουργείται ένα προστατευτικό περίβλημα γύρω από το κτίριο, το οποίο μειώνει την μετάδοση της θερμότητας από και προς το εσωτερικό του. Το περίβλημα αυτό αποτελείται από κόλλα, θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης, βύσματα στερέωσης, πλέγμα – οπλισμός, τελικό επίχρισμα (σοβάς). Σαν αποτέλεσμα, μειώνοντας τις θερμικές απώλειες και προστατεύοντας το κτίριο από τις εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες, έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας ως και 60 %.
  • Μόνωση στέγης – ανεστραμμένη μόνωση δώματος: η θερμοπρόσοψη περιμετρικά του κτίσματος δεν αρκεί, καθώς η μόνωση πρέπει να περικλείει την οικία, για να αποκομίσουμε τα μέγιστα οφέλη. Οπότε η στέγη της οικίας πρέπει να μονωθεί, είτε πρόκειται για ξύλινη σκεπή με κεραμίδια – χρήση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης ή πετροβάμβακα, είτε για πλάκα από μπετόν – χρήση θερμομονωτικών πλακών, πλέγματος, περλομπετό, ασφαλτόπανο
  • Μόνωση σε διπλό εξωτερικό τοίχο με διάκενο: Είναι η κλασική λύση θερμομόνωσης, που εφρμόζεται επί πολλά χρόνια στις εξωτερικές τοιχοποιίες κτιρίων. Δηλαδή, τοποθετείται η εξηλασμένη πολυστερίνη (FIBRAN) XPS συνεχόμενη, με ειδικά στηρίγματα επάνω στην εσωτερική πλευρά του κτισμένου με τούβλο ( ή άλλο υλικό) διπλού τοίχου. Με τον τρόπο αυτό, καλύπτεται πλήρως (σεντόνι) η μέσα πλευρά του τοίχου, με εξηλασμένη πολυστερίνη XPS στο υφιστάμενο κενό του διπλού τοίχου με διάκενο που κατασκευάσθηκε, με τρόπο τέτοιο όμως που να μπορούν να σύρονται στο κενό αυτό τα συρόμενα κουφώματα (μπαλκονόπορτες-παράθυρα) αλουμινίου – pvc κλπ. Έτσι, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας γιατί ο τοίχος εσωτερικά σε όλη την επιφάνειά του είναι μονωμένος. Εναλλακτικά, αντί για XPS εξηλασμένη πολυστερίνη, μπορεί να τοποθετηθεί πετροβάμβακας ή καλής ποιότητας πιστοποιημένη διογκωμένη πολυστερίνη EPS, με τον ίδιο τρόπο κατασκευής.
    Φυσικά, για να είναι αποτελεσματική η θερμομόνωση, θα πρέπει να τοποθετηθεί με σωστό τρόπο το προβλεπόμενο ή επιθυμητό πάχος εξηλασμένης πολυστερίνης. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για την συνολική θερμομόνωση του κτιρίου, να έχει τοποθετηθεί εξηλασμένη πολυστερίνη XPS κατά την κατασκευή του σκελετού του κτιρίου στις εξωτερικές πλευρές, τόσο στις κολώνες, όσο και στα δοκάρια του κτιρίου, έτσι ώστε και το μπετόν να είναι μονωμένο. Αν τα δοκάρια και οι κολώνες είναι μονωμένα, δε θα έχουμε θερμογέφυρες και απώλειες θερμότητας και θα αποφεύγονται μέσα στο κτίριο μούχλες – μαυρίλες κλπ. Καλό θα είναι, όταν χτίζονται οι εξωτερικοί τοίχοι ενός κτιρίου, τόσο με τούβλο όσο και με YTONG, να μην παραλείπουμε να δημιουργούμε ζώνες στεγάνωσης. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά και το κόστος της υγρομόνωσης είναι πολύ μικρό. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τσιμεντοειδή κονία στεγανοποίησης με προσθήκη γαλακτώματος κονιαμάτων LATEX, μπορούμε να περάσουμε (με βαφή) εξωτερικά χαμηλά την τοιχοποιία μας σε ύψος 0,80 cm- 1μ. από την πλάκα του δαπέδου. Επίσης πρέπει να περάσουμε και το μπετόν του δαπέδου μας σε απόσταση 40- 60cm από τον τοίχο.
    Έτσι αποφεύγουμε πολλά προβλήματα υγρασίας (ανιούσα υγρασία κλπ).

Υγρομόνωση (μόνωση υγρασίας)

Τα προβλήματα υγρασίας είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της οικίας και ταυτόχρονα ένα από τα πιο δυσεπίλυτα ζητήματα, όταν δεν έχει γίνει σωστή υγρομόνωση, στη φάση της δόμησης. Παρ’όλα αυτά οι  εκ των υστέρων υγρομονωτικές παρεμβάσεις στην οικία, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές και δίνουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα υγρασίας.

Τα περισσότερα προβλήματα υγρασίας εντοπίζονται στις ταράτσες, τα υπόγεια και τις εξωτερικές τοιχοποιίες.
μόνωση, μονωτικά igromonosi karapiperis aigio

  • Στεγάνωση ταρατσών: τα περισσότερα σπίτια με ταράτσα, αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ταράτσα τους με ρηγματώσειςαποσαρθρώσεις, λιμνάζοντα νερά, λάθος ρήσεις και απουσία σωστών κλίσεων. Μια ευρεία γκάμα προϊόντων – επισκευαστικά τσιμέντα υψηλών μηχανικών αντοχών, αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού, στεγανωτικά επιχρίσματα και επαλειφόμενες ελαστομερείς μεμβράνες πολυουρεθανικής ή τσιμεντοειδούς βάσης – με την ενδεδειγμένη εφαρμογή, έρχονται να λύσουν αυτά τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα σε βάθος χρόνου.
  • Στεγάνωση τοιχοποιϊας: φαινόμενα υγρασίας παρατηρούνται αρκετά συχνά στις εξωτερικές τοιχοποιϊες. Με τη χρήση ειδικών ακρυλικών στόκων, ασταριού υψηλής διείσδυσης και ελαστομερούς μονωτικού χρώματος, επισκευάζουμε αποτελεσματικά τις κατά τόπους φθορές στην εξωτερική τοιχοποιϊα της οικίας
  • Στεγάνωση υπογείων: η υγρομόνωση των υπογείων είναι μείζονος σημασίας για την οικία. Μια σωστή υγρομόνωση υπογείου εξασφαλίζει την απουσία ανιούσας υγρασίας, καθώς και τις διαρροές νερού στο εσωτερικό των τοιχωμάτων του υπογείου. Η στεγάνωση του υπογείου εσωτερικά επιτυγχάνεται με τη χρήση στεγανωτικού κονιάματος τσιμεντοειδούς βάσης, καθώς και με τη χρήση υδραυλικού υπερταχύπηκτου τσιμέντου – στις διαρροές νερού. Εξωτερικά των τοιχίων του υπογείου χρησιμοποιούμε ινοπλισμένο στεγανωτικό κονίαμα, καθώς και αποστραγγιστικές μεμβράνες (αυγουλιέρες).

Ηχομόνωση (μόνωση ήχου)

Η ηχομόνωση είναι εξίσου σημαντική για την οικία, καθώς βελτιώνει αισθητά την ποιότητα ζωής και την καθημερινή μας διαβίωση στο σπίτι. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μια ηχομόνωση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, πρέπει να περικλείει το χώρο που θέλουμε να μονώσουμε – επι μέρους ή κακή εφαρμογή των υλικών δημιουργεί ηχογέφυρες και απαξιώνει σημαντικά τα αποτελέσματά της.

Αερόφερτοι θόρυβοι, όπως η ομιλία, η μουσική, οι περιβαλλοντικοί θόρυβοι μονώνονται  αποτελεσματικά με υλικά όπως ο πετροβάμβακας ή ο ορυκτοβάμβακας, εγκιβωτισμένα σε ψευδοροφή και στην τοιχοποιία.

PETROBAMBAKAS karapiperis aigio
oriktovamvakas karapiperis aigio

Κτυπογενείς θόρυβοι, όπως το βάδισμα και η τριβή και πτώση αντικειμένων πάνω στο δάπεδο – μεταξύ ορόφων διαμερισμάτων –  μονώνονται αποτελεσματικά με τη χρήση ηχομονωτικών μεμβρανών από αφρώδη υλικά, καουτσούκ ή φελλό, είτε εφαρμόζοντάς τες πριν πέσουν οι τσιμεντοκονίες στο δάπεδο, είτε επάνω από την τσιμεντοκονία αν πρόκειται να τοποθετηθεί ξύλινο ή laminate πάτωμα.


Όλα τα προϊόντα της κατηγορίας


Scroll to Top