Μικρός επαγγελματικός χώρος με κεραμοσκεπή

Μικρός επαγγελματικός χώρος με κεραμοσκεπή. Έχει κατασκευασθεί με ραμποτέ επένδυση σουηδική και πλανισμένα σουηδικά ξύλα.