Insulation

Insulation

ORinsulation of the house, είναι σίγουρα το πιο σημαντικό και απαιτητικό κομμάτι στον τομέα της δόμησης. Στην πραγματικότητα η μόνωση είναι το αποτέλεσμα ενός συνόλου προϊόντων και εφαρμογών. Καθώς τα οφέλη που συνεπάγονται από τη σωστή εφαρμογή της μόνωσης, δεν είναι άμεσα ορατά ή μετρήσιμα, η μόνωση στο θεωρητικό της επίπεδο παρερμηνεύεται και υποβαθμίζεται ο ρόλος και η σημαντικότητά της στο σύνολο της δόμησης.

μόνωση, μονωτικά υλικά ΕΒΕΞ Καραπιπέρης Αίγιο

To better understand the range of insulation and its applications in it, we must divide it into three categories:

Thermal insulation

It shields the house from the outside, so that we do not have energy losses from the heating (radiators - underfloor heating) and cooling (air conditioning) systems. At the same time it protects the building from temperature changes of the external environment

  • Exterior thermal facade system: a protective enclosure is created around the building, which reduces the transmission of heat to and from inside. This housing consists of glue,polystyrene thermal insulation boards, fastening plugs, mesh - reinforcement, final coating (plaster). As a result, by reducing heat loss and protecting the building from external climatic conditions, we haveenergy savingup to 60%.
  • Roof insulation - inverted roof insulation: η θερμοπρόσοψη περιμετρικά του κτίσματος δεν αρκεί, καθώς η μόνωση πρέπει να περικλείει την οικία, για να αποκομίσουμε τα μέγιστα οφέλη. Οπότε η στέγη της οικίας πρέπει να μονωθεί, είτε πρόκειται για ξύλινη σκεπή με κεραμίδια – χρήση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης ή πετροβάμβακα, είτε για πλάκα από μπετόν – χρήση θερμομονωτικών πλακών, πλέγματος, περλομπετό, ασφαλτόπανο
  • Insulation in a double external wall with a gap: Είναι η κλασική λύση θερμομόνωσης, που εφρμόζεται επί πολλά χρόνια στις εξωτερικές τοιχοποιίες κτιρίων. Δηλαδή, τοποθετείται η εξηλασμένη πολυστερίνη (FIBRAN) XPS συνεχόμενη, με ειδικά στηρίγματα επάνω στην εσωτερική πλευρά του κτισμένου με τούβλο ( ή άλλο υλικό) διπλού τοίχου. Με τον τρόπο αυτό, καλύπτεται πλήρως (σεντόνι) η μέσα πλευρά του τοίχου, με εξηλασμένη πολυστερίνη XPS στο υφιστάμενο κενό του διπλού τοίχου με διάκενο που κατασκευάσθηκε, με τρόπο τέτοιο όμως που να μπορούν να σύρονται στο κενό αυτό τα συρόμενα κουφώματα (μπαλκονόπορτες-παράθυρα) αλουμινίου – pvc κλπ. Έτσι, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας γιατί ο τοίχος εσωτερικά σε όλη την επιφάνειά του είναι μονωμένος. Εναλλακτικά, αντί για XPS εξηλασμένη πολυστερίνη, μπορεί να τοποθετηθεί πετροβάμβακας ή καλής ποιότητας πιστοποιημένη διογκωμένη πολυστερίνη EPS, με τον ίδιο τρόπο κατασκευής.
    Φυσικά, για να είναι αποτελεσματική η θερμομόνωση, θα πρέπει να τοποθετηθεί με σωστό τρόπο το προβλεπόμενο ή επιθυμητό πάχος εξηλασμένης πολυστερίνης. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για την συνολική θερμομόνωση του κτιρίου, να έχει τοποθετηθεί εξηλασμένη πολυστερίνη XPS κατά την κατασκευή του σκελετού του κτιρίου στις εξωτερικές πλευρές, τόσο στις κολώνες, όσο και στα δοκάρια του κτιρίου, έτσι ώστε και το μπετόν να είναι μονωμένο. Αν τα δοκάρια και οι κολώνες είναι μονωμένα, δε θα έχουμε θερμογέφυρες και απώλειες θερμότητας και θα αποφεύγονται μέσα στο κτίριο μούχλες – μαυρίλες κλπ. Καλό θα είναι, όταν χτίζονται οι εξωτερικοί τοίχοι ενός κτιρίου, τόσο με τούβλο όσο και με YTONG, να μην παραλείπουμε να δημιουργούμε ζώνες στεγάνωσης. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά και το κόστος της υγρομόνωσης είναι πολύ μικρό. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τσιμεντοειδή κονία στεγανοποίησης με προσθήκη γαλακτώματος κονιαμάτων LATEX, μπορούμε να περάσουμε (με βαφή) εξωτερικά χαμηλά την τοιχοποιία μας σε ύψος 0,80 cm- 1μ. από την πλάκα του δαπέδου. Επίσης πρέπει να περάσουμε και το μπετόν του δαπέδου μας σε απόσταση 40- 60cm από τον τοίχο.
    This way we avoid many moisture problems (rising humidity etc).

Waterproofing (moisture insulation)

Humidity problemsείναι ο μεγαλύτερος εχθρός της οικίας και ταυτόχρονα ένα από τα πιο δυσεπίλυτα ζητήματα, όταν δεν έχει γίνει σωστή υγρομόνωση, στη φάση της δόμησης. Παρ’όλα αυτά οι  εκ των υστέρων υγρομονωτικές παρεμβάσεις στην οικία, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές και δίνουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα υγρασίας.

Most moisture problems are found on roofs, basements and exterior masonry.
μόνωση, μονωτικά igromonosi karapiperis aigio

  • Roof waterproofingMost houses with terraces have problems with their terracescracks,disintegrateς,stagnant water, λάθος ρήσεις και απουσία σωστών κλίσεων. Μια ευρεία γκάμα προϊόντων – επισκευαστικά τσιμέντα υψηλών μηχανικών αντοχών, αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού, στεγανωτικά επιχρίσματα και επαλειφόμενες ελαστομερείς μεμβράνες πολυουρεθανικής ή τσιμεντοειδούς βάσης – με την ενδεδειγμένη εφαρμογή, έρχονται να λύσουν αυτά τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα σε βάθος χρόνου.
  • Masonry waterproofing: moisture phenomena are quite common in exterior masonry. With the use of special acrylic putties, high penetration primer and elastomeric insulating paint, we effectively repair the local damage to the exterior masonry of the house
  • Basement waterproofing: waterproofing basements is of major importance for the home. A correct onebasement waterproofingensures the absence of rising humidity, as well aswater leaks στο εσωτερικό των τοιχωμάτων του υπογείου. Η στεγάνωση του υπογείου εσωτερικά επιτυγχάνεται με τη χρήση στεγανωτικού κονιάματος τσιμεντοειδούς βάσης, καθώς και με τη χρήση υδραυλικού υπερταχύπηκτου τσιμέντου – στις διαρροές νερού. Εξωτερικά των τοιχίων του υπογείου χρησιμοποιούμε ινοπλισμένο στεγανωτικό κονίαμα, καθώς και drainagemembranes(egg cups).

Sound insulation (sound insulation)

Η ηχομόνωση είναι εξίσου σημαντική για την οικία, καθώς βελτιώνει αισθητά την ποιότητα ζωής και την καθημερινή μας διαβίωση στο σπίτι. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μια ηχομόνωση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, πρέπει να περικλείει το χώρο που θέλουμε να μονώσουμε – επι μέρους ή κακή εφαρμογή των υλικών δημιουργεί ηχογέφυρες και απαξιώνει σημαντικά τα αποτελέσματά της.

Airborne noises,such as speech, music, environmental noises are effectively insulated with materials such as rockwool or mineral wool, boxed in suspended ceilings and masonry.

PETROBAMBAKAS karapiperis aigio
oriktovamvakas karapiperis aigio

Beating noises,όπως το βάδισμα και η τριβή και πτώση αντικειμένων πάνω στο δάπεδο – μεταξύ ορόφων διαμερισμάτων –  μονώνονται αποτελεσματικά με τη χρήση ηχομονωτικών μεμβρανών από αφρώδη υλικά, καουτσούκ ή φελλό, είτε εφαρμόζοντάς τες πριν πέσουν οι τσιμεντοκονίες στο δάπεδο, είτε επάνω από την τσιμεντοκονία αν πρόκειται να τοποθετηθεί ξύλινο ή laminate πάτωμα.


All products in the category


Scroll to Top