οροφές ορυκτών ινών καραπιπερης αιγιαο αχαια κορινθια

Description

The mineral fiber ceilings(interior suspended ceilings), are placed on ceilings, ceilings of interior spaces. They are very common both in commercial shops and in offices, hotels, car showrooms, etc. professional areas.

There are many types of mineral fiber ceiling tiles and in many designs. The usual dimensions of the plates are 60 X 60 and 60 X 120 mm. There are rectangular plates as well as plates with a perimeter lip. All ceilings are placed on the corresponding exposed metal frame for mineral fibers.

There are many kinds of slabs that are suitable for every space and for every use. In particular, thevinyl tiles TILES, have increased resistance to moisture and are resistant to frequent cleaning. The TILES plates are mainly 12 mm thick, 60 x 60 in size and on their back surface they have aluminum glued for water vapor (water vapor barrier).

They are used in places with sanitary interests (patisseries, restaurants, etc.), in waiting areas of doctors' offices, hospitals, in hair salons, etc.

Mineral fiber false ceilings are thermally insulating.

They provide fire protection, acoustics, are soundproof and decorate the ceilings. By usingmineral fiber suspended ceilings, internal ventilation-air conditioning channels, the electrical installations, the roof beams of the building, the imperfections of the building slab, etc. are covered.

It would be good for the mineral fiber false ceiling to have some distance from the roof plate (to be placed a little lower). With the installation of a mineral fiber or vinyl TILES ceiling, many options are possibledecoration of our ceiling χωρίς να προστίθενται βάρη στο κτίριο, γιατί οι οροφές αυτές είναι ιδιαίτερα ελαφριά λύση. Αυτό είναι πλεονέκτημα για την χρησιμοποίησή τους και σε παλιά κτίρια.

Στις οροφές αυτές, υπάρχει γρήγορη επισκεψιμότητα στις εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογικά – εξαερισμοί κλπ) που υπάρχουν πάνω από αυτές, χωρίς να γίνονται ζημιές και αποξηλώσεις. Μετά από χρόνια, υπάρχει η δυνατότητα βαφής των πλακών ορυκτών ινών, γιατί κατεβαίνουν εύκολα από τον μεταλλικό τους σκελετό και βάφονται κάτω.

Τις οροφές ορυκτών ινών και τα TILES τις τοποθετούν, με ασφάλεια, εξειδικευμένοι τεχνίτες. Το κόστος των οροφών ορυκτών ινών και TILES, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ενώ παράλληλα μας δίνουν σημαντικές λύσεις σε πολλά ζητήματα διακόσμησης κλπ του χώρου μας. Οι οροφές αυτές, δίνουν τη δυνατότητα σε πολλές αρχιτεκτονικές επιλογές με την ποικιλία που έχουν στα σχέδια και στις επιφάνειες των πλακών που θα χρησιμοποιηθούν στην ψευδοροφή μας.

Scroll to Top