Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιΐας ξενοδοχείου με γυψοσανίδες

Αρχική » Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιΐας ξενοδοχείου με γυψοσανίδες

Περιγραφή έργου

Σε κτίριο ξενοδοχείου κατασκευάζονται εσωτερικές τοιχοποιΐες με χρήση γυψοσανίδας

Σε κτίριο ξενοδοχείου κατασκευάζονται εσωτερικές τοιχοποιΐες με χρήση γυψοσανίδας. Στους κοινόχρηστους χώρους και στα κλιμακοστάσια έχει χρησιμοποιηθεί διπλή γυψοσανίδα 12,5 χιλ. πυράντοχη. Τα υπόλοιπα χωρίσματα και οι τοιχοποιΐες έχουν κατασκευασθεί με διπλή γυψοσανίδα 12,5 χιλ. ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ.

Οι γυψοσανίδες τόσο των χωρισμάτων όσο και των ψευδοροφών έχουν τοποθετηθεί σε ειδικό μεταλλικό σκελετό προφίλ ξηράς δόμησης (ορθοστάτες, στρωτήρες, περιμετρικοί οδηγοί, κανάλια, γωνιόκρανα κλπ.).

Για μόνωση (ηχομόνωση και θερμομόνωση) έχει επιλεγεί πετροβάμβακας FIBRAN ECO και ορυκτοβάμβακας KNAUF ECOSE ανάλογα με την χρήση του κάθε συγκεκριμένου χώρου του ξενοδοχείου. Στους χώρους με αυξημένες υγρασίες WC, κουζίνα κλπ. έχει χρησιμοποιηθεί άνθυγρη γυψοσανίδα 12,5 χιλ. και πλάκα εξωτερικής χρήσης 12,5 χιλ. υαλοσανίδα. Στις στρογγυλές διακοσμητικές κολώνες καθώς και στα αρχιτεκτονικά κυκλικά τμήματα που κατασκευάστηκαν στις τοιχοποιΐες, έχει χρησιμοποιηθεί ειδική τσιμεντοσανίδα 8 χιλ. Α2 CEMENT BOARD της SAINT GOBAIN.

Στο έργο έχει γίνει χρήση της ηχομονωτικής μεμβράνης ISOLFON BARIER. Στα μεταλλικά προφίλ της γυψοσανίδας έχει τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία. Οι ειδικές κατασκευές έχουν κατασκευασθεί με ειδικές δομικές σανίδες ROWMAT.

Στο ξενοδοχείο έγινε επισκευή της υπάρχουσας στέγης και αντικατάσταση των υφιστάμενων κεραμιδιών με νέα κεραμίδια ρωμαΐκά κόκκινα του εργοστασίου – Παναγιωτόπουλος. Για αντικατάσταση των φθαρμένων ξύλων της στέγης χρησιμοποιήθηκε ξυλεία λευκή ελάτη Ευρώπης.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν τα προμήθευσε η επιχείρησή μας.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στις φωτογραφίες του έργου.

Φωτογραφική συλλογή έργου

Scroll to Top