πατητή τσιμεντοκονία Καραπιπέρης ΕΒΕΞ Αίγιο, Πάτρα

Forged cement. The earthly choice

Pressed cement mortar is now the favorite material of many architects and decorators. It is considered the most ideal coating for any surface, both indoors and outdoors.

Forged cement. The earthly choiceRead more "