Μόνωση

Ο καλύτερος τρόπος που μπορούμε να κατασκευάσουμε με επιτυχία ηχομόνωση στο δάπεδο μας.

ηχομώνοση στο δάπεδο πετροβάμβακας fibraneco καραπιπέρης αίγιο αχαία κορινθία

Πως μπορούμε να κατασκευάσουμε με επιτυχία ηχομόνωση στο δάπεδο μας και να αντιμετωπίσουμε τόσο τους κτυπογενείς όσο και τους αερόφερτους θορύβους;

Ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αφορά την ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι ή στον εργασιακό χώρο είναι η ηχομόνωση στο δάπεδο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπιστούν όλοι οι θόρυβοι ανεξάρτητα από την προέλευση τους.  Στο άρθρο μας αυτό θα δούμε την βέλτιστη λύση για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα ηχομόνωσης στο δάπεδο και θα αναλύσουμε διεξοδικά όλες τα προσφερόμενα υλικά.

Κατασκευαστική λύση αντιθορυβικού δαπέδου με πετροβάμβακα FΙBRANgeo

Στην περίπτωση κατασκευής κολυμβητού δαπέδου (floating floor), ο πετροβάμβακας FIBRANgeo δαπέδου πρέπει να επικαλύπτεται:

 • με γαρμπιλόδεμα, τσιμεντοκονίαμα (υγρή μέθοδος) ή
 • με έτοιμες πλάκες επικάλυψης, όπως κόντρα πλακέ θαλάσσης, ινοσανίδα ή OSB πάχους 18χιλ. – 21χιλ. ή λαμαρίνα – χαλυβδόφυλλο (ξηρά μέθοδος).

Πάνω στην βασική αυτή επικάλυψη, ανάλογα με τη χρήση του δαπέδου, τοποθετείται η επιθυμητή τελική επιφάνεια, όπως κεραμικά πλακίδια, πλάκες μαρμάρου, ξύλινο δάπεδο, έτοιμο ξύλινο δάπεδο, laminate, πλαστικό, ελαστικό, linoleum, μοκέτα, βιομηχανικό δάπεδο κ.λπ.

petrovamvakas fibran karapiperis aigio

Για την κατασκευή του κολυμβητού αντιθορυβικού δαπέδου (floating floor) με πετροβάμβακα FIBRANgeo θα πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και αρκετά επίπεδο.

  a. Εάν υπάρχουν σωληνώσεις πρέπει να καλυφθούν οριακά με τσιμεντοκονίαμα και να επιπεδωθεί όλο το δάπεδο, ή εναλλακτικά να τοποθετηθεί εκατέρωθεν των σωληνώσεων μια πρώτη στρώση με πλάκες πετροβάμβακα, πάχους όσο είναι η διάμετρος των σωληνώσεων και στη συνέχεια μια δεύτερη στρώση πετροβάμβακα.

 2. Τοποθετούμε τις πλάκες πετροβάμβακα (αντοχής σε συμπίεση τουλάχιστον 20 kPa και κατάλληλου πάχους ώστε να προκύπτει το συνολικό απαιτούμενο πάχος κατασκευής) σε επαφή τη μία πλάκα με την άλλη, χωρίς κενά.
 3. Τοποθετούμε λεπτές λωρίδες πετροβάμβακα περιμετρικά στους τοίχους (και σε κάθε κατακόρυφο στοιχείο του χώρου) για την αποφυγή ηχογεφυρών, σε ύψος μέχρι την προβλεπόμενη στάθμη του τελικού δαπέδου.
 4. Απλώνουμε πάνω στον πετροβάμβακα μεμβράνη πολυαιθυλενίου (νάυλον), με επικάλυψη των ενώσεων κατά 10 cm και σφράγισή τους με αυτοκόλλητη ταινία, αλλά και γύρισμα της μεμβράνης (κατακόρυφα) στους περιμετρικούς τοίχους τουλάχιστον μέχρι την προβλεπόμενη στάθμη του τελικού δαπέδου. Εναλλακτικά των (3) και (4) μπορούμε να απλώσουμε φύλλο αφρώδους πολυαιθυλενίου τύπου FIBRANxpe πάχους 3 ή 5mm.
 5. Διαστρώνουμε το γαρμπιλόδεμα, τσιμεντοκονίαμα (υγρή μέθοδος) ή τις έτοιμες πλάκες επικάλυψης (ξηρά μέθοδος) αναλόγου αντοχής. Ειδικά το γαρμπιλόδεμα θα πρέπει :
  • να είναι οπλισμένο με κατάλληλο ελαφρύ μεταλλικό πλέγμα.
  • να είναι χαμηλής συρρίκνωσης.
  • να έχει πάχος τουλάχιστον 5 cm (ανάλογα με τα αναμενόμενα φορτία).
  • να προβλέπονται αρμοί διαστολής ανά 20 – 25 m2 με μήκος πλευράς όχι μεγαλύτερο από 6 m. Στους αρμούς διαστολής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε λωρίδες XPE (αφρώδες πολυαιθυλένιο).
  • να κατασκευαστεί γενικώς με αντοχή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εθνικών κατασκευαστικών προτύπων και τις οδηγίες του Μηχανικού.
  • απαραίτητα θα πρέπει κατά την ανάμιξη του γαρμπιλοδέματος να χρησιμοποιηθεί γαλάκτωμα κονιαμάτων (latex) καθώς και ίνες πολυπροπυλενίου.
  • στην περίπτωση που επιλέξουμε κεραμικά πλακίδια είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί κόλλα πλακιδίων πολύ καλής ποιότητας και αξιόπιστος αρμόστοκος πλακιδίων προς αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων.
 6. Τοποθετούμε το τελικό δάπεδο που έχουμε επιλέξει (κεραμικά πλακίδια, πλάκες μαρμάρου, ξύλινο δάπεδο, ημιμασίφ προγυαλισμένο, laminate κλπ.).
  Ειδικά το έτοιμο ξύλινο δάπεδο μπορεί να κολληθεί, ή να τοποθετηθεί ελεύθερα (πλωτό) πάνω σε αφρώδες ελαστικό υπόστρωμα τύπου FIBRANxpe (ηχομονωτικό υπόστρωμα).
  Στην περίπτωση αυτή το ξύλινο δάπεδο μπορεί να τοποθετηθεί όχι μόνο πάνω σε γαρμπιλόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα, αλλά σε έτοιμες πλάκες επικάλυψης, όπως OSB, κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ινοσανίδα (ξηρά μέθοδος).
 7. Κόβουμε τον πετροβάμβακα και τη μεμβράνη πολυαιθυλενίου που είχαμε γυρίσει στους περιμετρικούς τοίχους, περασιά με το τελικό δάπεδο.
 8. Τέλος, τοποθετούμε το σοβατεπί, χωρίς να έρχεται σε άμεση επαφή με το τελικό δάπεδο, παρεμβάλλοντας μεταξύ τους ελαστική σφραγιστική μαστίχη.

Με την παραπάνω κατασκευή αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τόσο οι αερόφερτοι θόρυβοι (μουσική, ομιλία, τηλεόραση κλπ) όσο και οι κτυπογενείς θόρυβοι (βάδισμα, χτυπήματα στο δάπεδο, βάδισμα με τακούνια κλπ).

Ο τύπος αυτός κατασκευής λύνει με αξιοπιστία τα σημαντικά προβλήματα θορύβων που προκύπτουν σε πολυκατοικίες μεταξύ ορόφων, διαμερισμάτων κλπ.

 

Εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη), ένας πρακτικός οδηγός.

εξωτερική θερμομόνωση - θερμοπρόσωψη Καραπιπέρης ΕΒΕΞ, Αίγιο, Ακράτα, Αχαΐα, Κορινθία

Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα η εξωτερική θερμομόνωση;

Εμφάνιση ή ουσιαστική μόνωση ;

Μόδα ή διαχρονική ωφέλεια ;

Σε  πολλές  τέτοιες  ερωτήσεις  μπορούμε  να  συζητάμε  με  αντικρουόμενα  επιχειρήματα, με  φίλους, αρχιτέκτονες, τεχνίτες  κλπ. Με  λίγα  όμως  ουσιαστικά  και  σαφή  επιχειρήματα, είμαστε  ξεκάθαρα  υπέρ  της  κατασκευής  εξωτερικής θερμοπρόσοψης, είτε  σε  παλαιά  κτίρια  είτε  σε  νέες  οικοδομές.

Ας ανακαλύψουμε μαζί τους λόγους.

A) Εξωτερική θερμομόνωση σε παλαιά κτίρια

Το βασικό πρόβλημα στα παλαιά κτίρια σε όλη την Ελλάδα είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι  εντελώς χωρίς μόνωση.

Σε ορισμένα κτίρια είχε χρησιμοποιηθεί διογκωμένη πολυστερίνη, “φελιζόλ” πολύ χαμηλής ποιότητας, στο διάκενο ανάμεσα στα τούβλα, της εξωτερικής διπλής τοιχοποιίας. Το φελιζόλ αυτό εξ αρχής παρείχε πολύ μικρή θερμομόνωση, ενώ με την πάροδο του χρόνου η θερμομονωτική ικανότητά του είχε σχεδόν μηδενιστεί.

Ουσιαστικά λοιπόν ήταν σαν να μην υπήρχε καθόλου μόνωση στους εξωτερικούς τοίχους.

Δυστυχώς στα περισσότερα κτίρια οι κολώνες και τα δοκάρια είναι εντελώς χωρίς καμία μόνωση. Στην  επαρχία μετά το έτος 2000 άρχισαν σιγά-σιγά, σε ορισμένες οικοδομές, να χρησιμοποιούν εξηλασμένη  πολυστερίνη XPS στο διάκενο της εξωτερικής τοιχοποιίας (δηλαδή ανάμεσα στα τούβλα).  Η εξηλασμένη πολυστερίνη XPS έχει πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες.

Όμως σπάνια τοποθετούσαν στις κολώνες και στα δοκάρια εξωτερικά, εξηλασμένη πολυστερίνη XPS (FIBRAN κλπ), με αποτέλεσμα να υπάρχουν θερμογέφυρες, γιατί τα δοκάρια και οι κολώνες ήταν γυμνά, χωρίς καμία μόνωση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες απώλειες θερμότητας  και στο σπίτι εσωτερικά να δημιουργείται μούχλα και υγρασία στις γωνίες, στα ταβάνια και σε πολλά άλλα σημεία του σπιτιού.

Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται με την κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης.

Β) Εξωτερική θερμοπρόσωψη σε παλαιά  και  καινούρια κτίρια

Δεν πρέπει να αγνοήσουμε πέρα από τα παραπάνω και τα επιπλέον πλεονεκτήματα που μας εξασφαλίζει η εξωτερική θερμομόνωση, τόσο σε παλαιά, όσο και σε καινούργια κτίρια.

εξωτερική θερμομόνωση thermoprosopsi karapiperis axaia korinthia

Πλεονεκτήματα που μας εξασφαλίζει η εξωτερική θερμομόνωση:

1. Την  σοβαρότατη  εξοικονόμηση  ενέργειας.

Το χειμώνα με τη μεγάλη οικονομία στην θέρμανση και το καλοκαίρι με την μικρότερη δαπάνη για  κλιματισμό.

Αυτό είναι αποτέλεσμα της εξωτερικής θερμομόνωσης. Η οικονομία που έχουμε στην ενέργεια που καταναλώνουμε, αποσβένει σύντομα την δαπάνη για την κατασκευή της θερμοπρόσοψης (4-8 χρόνια περίπου, ανάλογα της περιοχής).

Εξάλλου η εξωτερική θερμομόνωση είναι επιλέξιμη δαπάνη από τα προγράμματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ και επιδοτείται.

Η κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης είναι απαραίτητη για τα κτίρια που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες και πεδινές περιοχές.

Είναι όμως αναγκαία στα κτίρια που βρίσκονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, όπου οι κλιματολογικές συνθήκες ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες είναι δυσμενείς (υπάρχει ιδιαίτερα πολύ  κρύο για μεγάλα χρονικά διαστήματα).

Η εξοικονόμηση ενέργειας, με ένα αξιόπιστο σύστημα εξωτερικής  θερμομόνωσης όπως το CLIMAPLUS της THRACON, προσεγγίζει το 60% κατά μέσο όρο.

Η εξωτερική θερμομόνωση  δημιουργεί στο κτίριο ένα προστατευτικό περίβλημα, το οποίο μειώνει την μετάδοση της θερμότητας, από και προς το εσωτερικό του.

Το χειμώνα μειώνει το ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα χάνεται από το κτίριο, ενώ το καλοκαίρι  μειώνει τον ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα ρέει προς αυτό.

Εφόσον λοιπόν μειώνονται οι θερμικές απώλειες του κτιρίου, μειώνεται ταυτόχρονα και η ενέργεια που πρέπει να καταναλώσουμε για θέρμανση και ψύξη.

2)  Με την εξωτερική θερμομόνωση προστατεύεται το κτίριο (φέρων οργανισμός) και δημιουργείται στεγάνωση στις προσόψεις του. Ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται και ρηγματώσεις στο σοβά.

3) Η κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης δίνει υπεραξία στο κτίριο ενώ εξασφαλίζει και πιστοποιητικό ενεργειακής ταυτότητας.

4) Είναι η καλύτερη λύση για την αναπαλαίωση και θερμομόνωση παλαιών κτιρίων.

5) Κατά την κατασκευή της εξωτερικής θερμομόνωσης, αν κάνουμε χρήση στο τελικό  χέρι, έγχρωμης πάστας – σοβά (DEC 428 POLYPLAST της ΘΡΑΚΩΝ), αποφεύγουμε το  βάψιμο του κτιρίου.

Αυτό γίνεται, γιατί μπορούμε να επιλέξουμε από χιλιάδες αποχρώσεις και να παραδοθεί το κτίριό μας, βαμμένο στο χρώμα της επιλογής μας λόγω της χρησιμοποίησης του έγχρωμου σοβά (πάστα) ΘΡΑΚΩΝ.

WP_20150309_144
WP_20150309_140

Έτσι αποφεύγουμε την δαπάνη για αγορά χρωμάτων κλπ υλικών βαψίματος, αμοιβή ελαιοχρωματιστή, επιπλέον δαπάνη για σκαλωσιές κλπ.

Γ) Εξωτερική θερμομόνωση σε καινούρια κτίρια

Η εξωτερική θερμομόνωση στα καινούργια κτίρια αποτελεί ιδανική λύση καθώς εξασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα που αναφέρουμε στο κεφάλαιο Β (παλαιά και νέα κτίρια).

Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα εξής, που γίνονται πλέον σε πολλές περιπτώσεις κατασκευής κτιρίων:

1) Aν οι εξωτερικοί τοίχοι κτισθούν με τούβλο, υπάρχει η δυνατότητα να κτισθεί πλάκα  το τούβλο – μονός τοίχος (για οικονομικούς μόνο λόγους) και εν συνεχεία να γίνει η εξωτερική θερμομόνωση.

Φυσικά η ορθή λύση είναι να κτισθεί ο εξωτερικός τοίχος με διπλό τούβλο, ή με τουβλίνες κλπ. Στις περιπτώσεις όμως αυτές, κατά την κατασκευή της θερμοπρόσοψης, απαραίτητα να χρησιμοποιηθεί πιο μεγάλο πάχος ή ειδικού τύπου διογκωμένη πολυστερίνη (γραφιτούχα κλπ ) έτσι ώστε να έχουμε την επιθυμητή, ή την επιβεβλημένη από την μελέτη θερμομόνωση.

2)  Αν οι εξωτερικοί τοίχοι κτισθούν με YTONG ΜΠΛΟΚ, υπάρχει συνολικά σοβαρότατη  εξοικονόμηση στο κόστος του κτισίματος (μονό κτίσιμο) και των εσωτερικών επιχρισμάτων (σοβατίσματος).

Η  εξοικονόμηση κόστους προκύπτει στα υλικά και στα εργατικά, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και μείωση του κόστους κατασκευής της εξωτερικής θερμομόνωσης. Αυτό συμβαίνει γιατί το YTONG είναι υλικό που παρέχει σαφώς μεγαλύτερη θερμομόνωση σε σχέση με τα τούβλα και τις τουβλίνες.

Το πλεονέκτημα αυτό των YTONG  δημιουργεί εξοικονόμηση του συνολικού κόστους στην κατασκευή  της εξωτερικής θερμομόνωσης, λόγω του μικρότερου πάχους και της οικονομικότερης ποιότητας της πολυστερίνης που θα χρησιμοποιηθεί (ελαφρύτερου τύπου).

Εξάλλου δεν πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι το YTONG έχει πολύ καλύτερη συμπεριφορά και μεγαλύτερη αντοχή στους σεισμούς, σε σχέση με το τούβλο κλπ. Άλλο ένα πλεονέκτημα των YTONG είναι ότι επιπλέον προσφέρουν και πυρασφάλεια. Είναι σημαντικό ότι ο δείκτης πυραντίστασης του YTONG BLOCK φθάνει τις 6 ώρες.

YTONG 3 karapiperis aigio axaia
YTONG karapiperis aigio axaia

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα YTONG παρέχουν ευκολία και ταχύτητα στην κατασκευή τους, καθώς επίσης και χαμηλό βάρος (120 kg ανά τετραγωνικό μέτρο για τοιχοποιία με YTONG  BLOCK πάχους 20cm). Mία αντίστοιχη διπλή συμβατική τοιχοποιία με τούβλο, έχει βάρος πάνω από 360 kg ανά τετραγωνικό μέτρο (τριπλάσιο περίπου βάρος).

Επίσης τα YTONG είναι φιλικά στο περιβάλλον με βιοκλιματική άνεση χειμώνα – καλοκαίρι και ηχομονωτικά. Αυτό είναι σοβαρό πλεονέκτημα τόσο για τους εξωτερικούς όσο και για τους εσωτερικούς τοίχους.

Το αναφέρουμε γιατί υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των YTONG και σε εσωτερικούς τοίχους. Η ηχομόνωση που παρέχουν τα YTONG (αναλόγως του πάχους που θα χρησιμοποιηθεί) είναι σημαντικό πλεονέκτημα και για την εσωτερική τοιχοποιία (χωρίσματα μεταξύ δωματίων, ενδιάμεσος τοίχος μεταξύ διαμερισμάτων κλπ).

Αξιοσημείωτο επίσης πλεονέκτημα είναι, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι έτοιμοι σοβάδες ΘΡΑΚΩΝ, οπότε προκύπτει εξοικονόμηση κόστους και χρόνου κατασκευής.

Οι έτοιμοι σοβάδες ΘΡΑΚΩΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικά τόσο στις εσωτερικές τοιχοποιίες όσο και στην εσωτερική πλευρά των εξωτερικών τοίχων. Στην εξωτερική πλευρά των τοίχων έχει κατασκευασθεί θερμοπρόσοψη.

Η YTONG είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πορομπετόν (YTONG MΠΛΟΚ) στον κόσμο και η μοναδική βιομηχανία που υπάρχει στην Ελλάδα και  παράγει τέτοιο προϊόν.

Όλα τα άλλα προϊόντα πορομπετόν (ΜΠΛΟΚ) που κυκλοφορούν με διάφορες ονομασίες στην ελληνική αγορά, είναι συνήθως εισαγόμενα από την Τουρκία κλπ.

Αντί επιλόγου

Συνοπτικά στις νέες οικοδομές, πλέον είναι  διαδεδομένο να κτίζονται οι τοίχοι με YTONG ΜΠΛΟΚ και να κατασκευάζεται εξωτερική θερμομόνωση του κτιρίου με το σύστημα CLIMA PLUS  της  ΘΡΑΚΩΝ.

Αυτός είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός για μία σύγχρονη και  αποτελεσματικά μονωμένη κατασκευή  ενός νέου κτιρίου, με τα πολλά πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν.

Εξάλλου η ευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρία μας δείχνει να  χρησιμοποιούνται συνεχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, αφού έχουν μόνο θετικά αποτελέσματα και πλεονεκτήματα να επιδείξουν, σε σχέση με άλλους τρόπους μόνωσης κτιρίων.

Εύκολα μπορείτε να δείτε στο site μας αναλυτικά όλα τα προϊόντα και υλικά του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης ΘΡΑΚΩΝ CLIMA PLUS, των  έτοιμων  σοβάδων – επιχρισμάτων  ΘΡΑΚΩΝ καθώς  και  των  YTONG  ΜΠΛΟΚ.