Αρχική » Στεγάνωση, υγρομόνωση και θερμομόνωση ταράτσας 120 m² στο Αίγιο

Περιγραφή έργου

Στεγάνωση, υγρομόνωση και θερμομόνωση ταράτσας 120 m2 στο Αίγιο.

Τα υλικά που προμηθεύσαμε για ολόκληρη την πορεία των εργασιών αυτών, όπως φαίνεται παρακάτω, ήταν:

Καθαρισμός της πλάκας και επισκευή της με WRM 525 επισκευαστικό τσιμέντο και αναστολέας διάβρωσης WRM 510.
Πέρασμα δύο χέρια σταυρωτά επάνω στην καθαρισμένη πλάκα με κονία στεγανοποίησης DSF αναμεμιγμένη με νερό και γαλάκτωμα LATEX 296.
Τοποθέτηση θερμομονωτικού υλικού FIBRAN 5cm XPS το οποίο κολλήθηκε στην πλάκα με κόλλα πολυστερίνης THC 403.
Το πάτωμα διαστρώθηκε με περλομπετόν, με χρήση ινών πολυπροπυλενίου και γαλάκτωμα LATEX 296 για την δημιουργία κλίσεων (ρύσεων)
Επικόλληση ασφαλτόπανου με λευκή ψηφίδα με τα κατάλληλα ασφαλτικά βερνίκια και μαστίχες, αφού προηγήθηκε χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος για δημιουργία φράγματος υδρατμών.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στις φωτογραφίες του έργου.

Φωτογραφική συλλογή έργου

Scroll to Top