Αρχική » Εξωτερική θερμομόνωση σε οικία στην περιοχή Άνω Βουλωμένο Αχαΐας

Περιγραφή έργου

Εξωτερική θερμομόνωση σε οικία στην περιοχή Άνω Βουλωμένο Αχαΐας

Στην οικία αυτή, εφαρμόσθηκε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης clima plus της ΘΡΑΚΩΝ ΑΕΒΕ.

Αφού πραγματοποιήθηκε λεπτομερής έλεγχος στους εξωτερικούς τοίχους και έγιναν τοπικές επισκευές στα υπάρχοντα παλαιά επιχρίσματα, με τα κατάλληλα επισκευαστικά κονιάματα, έγινε ζώνη στεγάνωσης περιμετρικά στους εξωτερικούς τοίχους της οικίας σε ύψος 1,00 μέτρο με τη χρήση στεγανωτικού υλικού DSF με προσθήκη γαλακτώματος LATEX 296.

Στη συνέχεια, συγκολλήθηκε με ειδική κόλλα πολυστερίνης, περιμετρικά στους τοίχους, στις πρώτες χαμηλές σειρές διογκωμένη πολυστερίνη EPS 150 λευκή πάχους 7cm και εν συνεχεία,ανεβαίνοντας στις ψηλότερες σειρές συγκολλήθηκε διογκωμένη πολυστερίνη λευκή EPS 80 πάχους 7cm.

Οι συγκεκριμένες πυκνότητες και πάχη της διογκωμένης πολυστερίνης EPS, χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να επιτύχουμε τον επιθυμητό συντελεστή R. Τοποθετήθηκαν τα προβλεπόμενα βύσματα πολυστερίνης, τα ανάλογα γωνιόκρανα pvc και ειδικοί νεροσταλάκτες pvc καθώς και το κατάλληλο υαλόπλεγμα εξωτερικής θερμομόνωσης 160gr/μ2.

Εφαρμόσθηκε κόλλα – επίχρισμα ινοπλισμένο THC 405 PLUS και ειδικό αστάρι πρόσφυσης GLX 494. Σοβάς – τελικό επίχρισμα εφαρμόσθηκε ο έγχρωμος  ινοπλισμένος ακρυλικός παστώδης σοβάς DEC 428 CLIMA PLASTER της ΘΡΑΚΩΝ, που είναι ενισχυμένος με σιλικόνη,στο χρώμα που επέλεξε ο πελάτης.

Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης της οικίας αυτής, τα προμήθευσε η εταιρεία μας.

Τα αποτελέσματα στην εξοικονόμηση ενέργειας που προέκυψαν, είναι πάρα πολύ σημαντικά και γίνονται άμεσα εμφανή στις δαπάνες για θέρμανση και ψύξη της οικίας άμεσα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εξωτερικής θερμοπρόσοψης.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στις φωτογραφίες του έργου.

Φωτογραφική συλλογή έργου

Scroll to Top