Αρχική » Εξωτερική θερμομόνωση σε νεόδμητη οικία στην Ανατολική Αχαΐα

Περιγραφή έργου

Εγκατάσταση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σε νεόδμητη οικία στην Ανατολική Αχαΐα

Σε διώροφη κατοικία που κατασκευάζεται σε περιοχή της Ανατολικής Αχαΐας, η επιχείρησή μας έχει προμηθεύσει, εκτός των άλλων και το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMA PLUS της ΘΡΑΚΩΝ.

Χρησιμοποιήθηκε κόλλα πολυστερίνης THC 403, ινοπλισμένο επίχρισμα THC 405 καθώς και διογκωμένη πολυστερίνη ETICS EPS 100 πάχους 7cm, όπως και υαλόπλεγμα σοβά εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMA PLUS 160gr/m2, γωνιόκρανα και νεροσταλάκτες PVC όπως επίσης και η χρησιμοποίηση των καταλλήλων βυσμάτων πολυστερίνης.

Πριν την έναρξη των εργασιών της θερμοπρόσοψης προηγήθηκε η δημιουργία ζώνης στεγάνωσης με στεγανωτικό DSF και προσθήκη γαλακτώματος κονιαμάτων LATEX.

Σαν εξωτερικός σοβάς θα εφαρμοσθεί DEC 428 CLIMA PLASTER έγχρωμος παστώδης ινοπλισμένος ακρυλικός με σιλικόνη σοβάς – επίχρισμα της ΘΡΑΚΩΝ.

Το επίχρισμα αυτό παρέχει πυροπροστασία κλάσης Α2. Πριν την εφαρμογή του παστώδους έγχρωμου σοβά DEC 428, θα προηγηθεί η χρησιμοποίηση υψηλής ποιότητας ακρυλικού ασταριού πρόσφυσης GLX 494 CLIMA PRIMER.

Εσωτερικά χρησιμοποιήθηκε γυψοσανίδα πυράντοχη στο τζάκι και υαλοσανίδα GLASROC – X στους χώρους με υγρασίες.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν τα προμήθευσε η επιχείρησή μας.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στις φωτογραφίες του έργου.

Φωτογραφική συλλογή έργου

Scroll to Top