Αρχική » Ανακαίνιση οικίας στην Πάτρα

Περιγραφή έργου

Ανακαίνιση οικίας στην Πάτρα

Με τα υλικά που παρέδωσε η επιχείρησή μας στο έργο αυτό στην Πάτρα έγινε ανακαίνιση στο εσωτερικό της οικίας. Κατασκευάσθηκαν οροφές στα υπνοδωμάτια, στο χωλ και στο καθιστικό με την χρήση γυψοσανίδας 12,5χιλ. στάνταρντ. Επίσης έγιναν με διπλή γυψοσανίδα 12,5χιλ. επενδύσεις τοίχων καθώς και κατασκευή χωρισμάτων – τοιχοποιίας. Στην κουζίνα χρησιμοποιήθηκε γυψοσανίδα άνθυγρη 12,5χιλ. τόσο στην οροφή όσο και στις τοιχοποιίες.

Στο λουτρό χρησιμοποιήθηκε ινοσανίδα 12,5χιλ. (πλάκα εξωτερικής χρήσης). Στο τζάκι χρησιμοποιήθηκε γυψοσανίδα πυράντοχη και πετροβάμβακας με αλουμίνιο. Στους υπόλοιπους χώρους, προκειμένου να επιτευχθεί ηχομόνωση, τοποθετήθηκε τόσο πετροβάμβακας FIBRAN GEO, όσο και ορυκτοβάμβακας ECOSE KNAUF.

Όλες οι γυψοσανίδες των ψευδοροφών και των χωρισμάτων εφαρμόσθηκαν επάνω στα κατάλληλα μεταλλικά προφίλ γυψοσανίδας (μεταλλικοί ορθοστάτες, στρωτήρες, κύριοι οδηγοί, περιμετρικοί οδηγοί, γωνιόκρανα, κλπ.). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν ηχομονωτικές ταινίες και όλα τα απαραίτητα υλικά αρμολόγησης των γυψοσανιδών.

Για την κατασκευή της σκάλας, αφού στερεώθηκαν τα σιδερένια σκαλοπάτια στον τοίχο, επενδύθηκαν σε όλες τους τις πλευρές με κόντρα πλακέ θαλάσσης οκουμέ πάχους 20χιλ. Στη συνέχεια έγινε το απαραίτητο αστάρωμα και βαφή με προϊόντα της εταιρείας BONDEX.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στις φωτογραφίες του έργου.

Φωτογραφική συλλογή έργου

Scroll to Top