υλικά κατασκευής στέγης καραπιπέρης αίγιο

Εναλλακτικές προτάσεις για υλικά κατασκευής στέγης.

Βλέποντας πολλές κατασκευές σε στέγες που υπάρχουν τόσο στην πόλη μας το Αίγιο, όσο και σε πολλά μέρη της Ελλάδας, μπορούμε να παρατηρήσουμε τις πολλές διαφορές που υπάρχουν στον τρόπο κατασκευής τους

Scroll to Top