Στρογγυλές κολώνες για καλούπια οικοδομών

Στρογγυλά κουφώματα ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΕΒΕΞ Αίγιο, Πάτρα

Περιγραφή

Στην επιχείρησή μας υπάρχουν διαθέσιμες στρογγυλές κολώνες (κυλινδρικοί χαρτότυποι πλαστικοποιημένοι) για καλούπια.

Οι στρογγυλές κολώνες για καλούπια οικοδομών έχουν μήκος 3 μέτρα και υπάρχουν σε όλες τις υπάρχουσες διαμέτρους, όπως Φ150, Φ200, Φ250, Φ300, Φ350, Φ400, Φ450, Φ500, Φ550, Φ600, Φ650, Φ700.

Επίσης με παραγγελία σας παραδίδουμε μεταλλικά στρογγυλά καλούπια σε μεγάλη ποικιλία διαμέτρων και στα μήκη που επιθυμείτε.

Scroll to Top