ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ TILES

Περιγραφή

θερμομονωτικά πλακίδια είναι ένα σύγχρονο σύνθετο προϊόν αποτελούμενο από αδιάβροχες-σκληρές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XPS με επικάλυψη λευκής τσιμεντοκονίας ή με επικάλυψη κεραμικών πλακιδίων με υαλώδη επιφάνεια ή ριγωτή επιφάνεια ή γρανιτοπλακάκι.

Χρησιμοποιείται για την θερμομόνωση δωμάτων και ταρατσών. Είναι λύση πιστοποιημένη και απόλυτα κατάλληλη, με άριστα αποτελέσματα στην θερμομόνωση βατού, αντεστραμμένου δώματος, παρέχοντας πολύ αυξημένες μηχανικές αντοχές.

Το κάθε πλακίδιο έχει διαμορφωμένες ραμποτέ τις 4 πλευρικές ακμές του, έτσι ώστε κατά την τοποθέτησή τους να μην υπάρχουν θερμογέφυρες και να μην υπάρχει κίνδυνος υφαρπαγής τους από ισχυρούς ανέμους.

Βασικό πλεονέκτημά τους είναι το μικρό βάρος τους 20-30 kg/ μ2 καθώς και η ευκολία, η ταχύτητα και το μικρό εργατικό κόστος τοποθέτησής τους επάνω στην ταράτσα. Επιπλέον η χρησιμοποίησή τους, εκτός της προβλεπόμενης θερμομόνωσης, παρέχει και προστασία στην ταράτσα, προστατεύοντας και την υφιστάμενη υγρομόνωση που προϋπήρχε ή που κατασκευάσθηκε πριν την τοποθέτησή τους γιατί απαραίτητα θα πρέπει στο δώμα να προϋπάρχει υγρομόνωση και ρύσεις (κλίσεις) πριν αυτά τοποθετηθούν.

Η φιλοσοφία των θερμομονωτικών πλακιδίων ROOF TILES ΧΡS είναι ότι μας παρέχουν την άμεση και εύκολη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους χωρίς φύρες, σε περίπτωση ανέγερσης και άλλου επιπλέον ορόφου στο κτίριο.

Το πάχος της εξηλασμένης πολυστερίνης XPS του πλακιδίου διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία παχών όπως 5cm – 6cm- 7cm- 8cm – 10cm και οι συνήθεις διαστάσεις του θερμομονωτικού πλακιδίου ROOF TILE ΧPS είναι 30 Χ 60 cm ή 30 Χ 30cm.

H επιλογή του πάχους της εξηλασμένης πολυστερίνης XPS πρέπει να είναι σύμφωνη με την μελέτη θερμομόνωσης έτσι ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, αφού βέβαια ληφθεί υπόψη και η γεωγραφική περιοχή του ακινήτου που θα χρησιμοποιηθούν τα θερμομονωτικά πλακίδια ROOF TILES (π.χ. ορεινά, ημιορεινά, πεδινά, παραθαλάσσια κλπ).

Τα θερμομονωτικά πλακίδια είναι προϊόν φιλικό στον χρήστη και παράγεται από την εξέλαση της πολυστερίνης, με αέρια διόγκωσης φιλικά προς το περιβάλλον. Όλα αυτά το καθιστούν ελαφρύ, εύχρηστο και πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό.

Λόγω του μικρού του βάρους, είναι ιδανικό να χρησιμοποιηθεί σε δώματα παλαιών κτιρίων που επιθυμούμε να έχουμε την ελάχιστη δυνατή στατική επιβάρυνσή τους. Η παρεχόμενη μείωση των θερμογέφυρων με την χρησιμοποίησή τους στα δώματα, συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων τόσο παλαιών όσο και νέων κατασκευών, εξασφαλίζοντας έτσι αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας.

Scroll to Top