Η νανοτεχνολογία στα δομικά, στεγανωτικά και μονωτικά υλικά

Μια ιδιαίτερη κατηγορία προϊόντων που αναπτύχθηκε με πολύ γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια είναι τα προϊόντα νανοτεχνολογίας. Είναι καινοτόμα ποιοτικά προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές.