Μόνωση στέγης και πρόγραμμα εξοικονομώ – αυτονομώ

Το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ» συμπεριλαμβάνει μεταξύ πολλών άλλων παρεμβάσεων και τη θερμομόνωση της υφιστάμενης στέγης στην κατοικία.

Η θερμομόνωση της στέγης που είναι ήδη κατασκευασμένη σε μία κατοικία, αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος. Το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ επιδοτεί με μεγάλο ποσοστό που φθάνει έως και το 70% τη δαπάνη για τη θερμομόνωση της υπάρχουσας στέγης μίας κατοικίας.

Η χρησιμοποίηση των κατάλληλων θερμομονωτικών υλικών, για τη μόνωση της στέγης ή του ταβανιού και η σωστή τοποθέτησή τους, αποτελεί ουσιαστική παρέμβαση, που συμβάλλει αποφασιστικά στην ενεργειακή εξοικονόμηση του κτιρίου.

Βέβαια, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν όλα τα κατάλληλα και πιστοποιημένα υλικά, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος (τόσο ως προς τον συντελεστή θερμικής αντίστασης R) όσο και προς τις υπόλοιπες προδιαγραφές των προϊόντων.

Η θερμομόνωση μπορεί να γίνει είτε στη στέγη, είτε στο ταβάνι της κατοικίας. Αναλόγως του τρόπου που είναι κατασκευασμένη η στέγη μιας κατοικίας, για τη θερμομόνωσή της μπορεί να επιλεγεί η καλύτερη και τεχνικά η πιο εφαρμόσιμη λύση.

Σύμφωνα με το σχέδιο της στέγης, ανάλογα με τις κλίσεις που έχει (δίρριχτη, τρίριχτη, τετράριχτη κλπ), τον τρόπο κατασκευής της, την παλαιότητά της, τη δυνατότητα πρόσβασης στο εσωτερικό του ταβανιού κλπ παράγοντες, ο πελάτης μπορεί να επιτύχει την επιδιωκόμενη θερμομόνωση που προβλέπει το πρόγραμμα, κάνοντας τις εργασίες της θερμομόνωσης είτε στο ταβάνι είτε στη στέγη με ισοδύναμο αποτέλεσμα.  

Τα υλικά που μπορούν να επιλεγούν για τη θερμομόνωση της υφιστάμενης στέγης μιας κατοικίας είναι:

Η εξηλασμένη πολυστερίνη XPS FIBRAN  

Υπάρχει διαθέσιμη στην επιχείρησή μας σε πάχη 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 10cm κλπ. Οι συνήθεις διαστάσεις της εξηλασμένης πολυστερίνης XPS είναι 250Χ60, 250Χ30, 125Χ60 κλπ.

Εξηλασμένη πολυστερίνη XPS Fibran Καραπιπέρης ΕΒΕΞ Αϊγιο, Πάτρα

Από την επιχείρησή μας υπάρχει η δυνατότητα τομών στα φύλλα της εξηλασμένης πολυστερίνης XPS στις επιθυμητές διαστάσεις. Οι θερμομονωτικές πλάκες FIBRAN XPS είναι ελαφριές, σκληρές και αδιάβροχες πλάκες που προσφέρουν άριστη θερμομόνωση με μικρό βάρος. Έχουν συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,033 στα πάχη έως και 6cm και λ= 0,034 στα πάχη άνω των 6cm. Ο συντελεστής θερμικής αντίστασης R  ποικίλει ανάλογα με το πάχος του XPS, από R= 0,90 στο πάχος των 3cm, έως R= 2,90 στο πάχος των 10cm.

Η λευκή διογκωμένη πολυστερίνη EPS

Λευκή διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80 – EPS 100 – EPS 120 – EPS 150 – EPS 200 υπάρχει διαθέσιμη στην επιχείρησή μας σε πάχη 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10cm, 12cm κλπ. Την έχουμε ετοιμοπαράδοτη σε πολλές διαστάσεις όπως 100Χ50, 100Χ60, 250Χ60, 250Χ30 κλπ.

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ ποικίλει από λ= 0,045 στα EPS 30, έως λ= 0,033 στα EPS 200. Ο συντελεστής θερμικής αντίστασης R ποικίλει ανάλογα με το πάχος των φύλλων EPS.

Διογκωμένη πολυστερίνη EPS Καραπιπέρης ΕΒΕΞ Πάτρα, Καλάβρυτα

Η πιο συνήθης επιλογή θερμομόνωσης με χρήση λευκής διογκωμένης πολυστερίνης, είναι σε πάχος 7cm EPS 80 με συντελεστή R=1,90. Άλλη ενδεικτική επιλογή λευκής διογκωμένης πολυστερίνης είναι σε πάχος 5cm EPS 80 με συντελεστή R= 1,35.

Βέβαια, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα και πολλών άλλων επιλογών στα πάχη της λευκής διογκωμένης πολυστερίνης EPS με τον ανάλογο φυσικά συντελεστή R, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ.

Η γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη EPS GRAPHITE

Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80 – EPS 100 – EPS 120 – EPS 150 – EPS 200 υπάρχει διαθέσιμη στην επιχείρησή μας, σε πάχη 2cm, 3cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10cm, 12cm κλπ.    

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ ποικίλει από λ= 0,031 στα EPS 60 GRAPHITE, έως λ= 0,029 στα EPS 200  GRAPHITE. Ο συντελεστής θερμικής αντίστασης R ποικίλει ανάλογα με το πάχος των EPS GRAPHITE.

Γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη Καραπιπέρης ΕΒΕΞ Αϊγιο, Καλάβρυτα

Συνήθης επιλογή της γραφιτούχας πολυστερίνης είναι σε πάχος 6cm EPS 80 GRAPHITE με συντελεστή R=2,00. Άλλη ενδεικτική επιλογή είναι σε πάχος 3cm EPS 80 GRAPHITE με συντελεστή R= 1,00.

Τόσο στη λευκή όσο και στη γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη EPS μπορούμε, κατόπιν ειδικής παραγγελίας, να παραδίδουμε οποιοδήποτε πάχος και σε οποιαδήποτε διάσταση χρειασθεί ο πελάτης μας (ειδικές διαστάσεις).

Ορυκτοβάμβακας ECOSE KNAUF.

Άκαυστο φυσικό υλικό, με ακαυστότητα κατηγορίας Α1. Προϊόν που παρέχει θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία.

Αναζητήστε τις παρακάτω εναλλακτικές:

Ορυκτοβάμβακας ECOSE KNAUF Καραπιπέρης ΕΒΕΞ Αίγιο, Ακράτα

1.  Ορυκτοβάμβακας τύπου ΤΡ 116 σε πλάκες διαστάσεων 135Χ60 πάχους 5cm NATURBOARD 037 με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,037 w/mk και συντελεστή θερμικής αντίστασης R=1,35.

Άλλα διαθέσιμα πάχη είναι 45 – 75 – 100 mm.

2.  Ορυκτοβάμβακας τύπου ULTRACOUSTIC σε πλάκες διαστάσεων 120Χ60 πάχους 45mm  με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας  λ= 0,037 w/mk και συντελεστή θερμικής αντίστασης R=1,22.

Άλλα διαθέσιμα πάχη είναι 60 – 70 – 80 – 100 mm.

3.  Επίσης υπάρχει διαθέσιμος σε μεγάλη ποικιλία ορυκτοβάμβακας και σε ρολό – πάπλωμα διαφόρων τύπων σε πολλά πάχη.

4.  Ορυκτοβάμβακας ECOSE KNAUF με επικάλυψη φυσικού αλουμινίου σε ρολό τύπου TI 312 RA EARTHWOOL ALU 040.Τo κάθε ρολό (πάπλωμα) είναι 18μ2 και το πάχος του ορυκτοβάμβακα είναι 50mm.

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,040 w/mk και o συντελεστής θερμικής αντίστασης R=1,25. Η αντίδραση στη φωτιά: EUROCLASS C- S1 d0. Άλλο διαθέσιμο πάχος είναι σε 80 mm.

Πετροβάμβακας FIBRAN GEO (GEOLAN)

Φυσικό ανόργανο ινώδες μονωτικό υλικό με αναγνωρισμένες θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και άριστη συμπεριφορά στη φωτιά (άκαυστο υλικό Α1 με μεγάλη πυραντίσταση).

Προσφέρει άριστη διαπνοή και είναι προϊόν φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον. Παράγεται από ορυκτά πετρώματα και είναι οικολογικό προϊόν. Είναι ηχοαπορροφητικό προϊόν, με ακουστικές ιδιότητες.

Πετροβάμβακας ΕΒΕΞ Καραπιπέρης

Διατίθεται σε πλάκες 120Χ60  και σε ρολά (πάπλωμα).   Υπάρχει σε πολλά πάχη και με πολλές πυκνότητες ( δηλαδή με βάρος ανά κυβικό μέτρο).

Εμπορικά, τα πιο συνήθη πάχη του πετροβάμβακα είναι 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 10cm, 12cm κλπ, καθώς και οι πιο κινήσιμες πυκνότητες είναι 30kg/μ3  40kg/μ3  50kg/μ3  75kg/μ3  100kg/μ3 κλπ.

Πιο δημοφιλή είδη πετροβάμβακα είναι τα 4cm πάχος με βάρος 40 kg/μ3, τα 5cm πάχος με βάρος 50kg/μ3, τα 3cm πάχος με βάρος 50kg/μ3, τα 5cm πάχος με βάρος 75kg/μ3 κλπ.

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας στα περισσότερα προϊόντα πετροβάμβακα είναι λ= 0,033 και λ= 0,034 και ο συντελεστής θερμικής αντίστασης R ποικίλει ανάλογα με το πάχος του πετροβάμβακα. Ενδεικτικά, από  R= 0,90 στα 3cm πάχος, έως R= 3,60 στο πάχος των 12cm.

O πετροβάμβακας διατίθεται και με επικάλυψη ενισχυμένου αλουμινίου, υαλοφάσματος κλπ, για κάποιες πιο εξειδικευμένες χρήσεις.

Ειδικά προϊόντα πετροβάμβακα KNAUF

Xαρακτηριστικό προϊόν πετροβάμβακα για εξειδικευμένη χρήση, αποτελεί ο πετροβάμβακας KNAUF chimenea με επικάλυψη αλουμινίου με συνολικό πάχος 3cm, σε πλάκες 100Χ60.

Καραπιπέρης ΕΒΕΞ Αίγιο, Διακοπτό, Chimenea KNAUF

Το προϊόν αυτό έχει υψηλή αντοχή στη φωτιά κατηγορίας Α1 και στις μεγάλες θερμοκρασίες. Έχει συντελεστή λ=0,035 και συντελεστή R=0,86. Η χρήση του πετροβάμβακα chimenea είναι κυρίως στα τζάκια, στις εστίες, καθώς και στις καμινάδες που διέρχονται εσωτερικά μέσα από τη στέγη και το ταβάνι της κατοικίας.

Άλλα προϊόντα για την επισκευή της στέγης και του ταβανιού.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η επιχείρησή μας διαθέτει ετοιμοπαράδοτα, εκτός των θερμομονωτικών προϊόντων, και όλα τα απαραίτητα υλικά, που ενδεχομένως να χρειασθούν για την επισκευή της στέγης ή του ταβανιού της κατοικίας σας.

Τέτοια προϊόντα είναι:

 • Yγρομονωτικές μεμβράνες ασφαλτικές και αναπνέουσες
 • Ξυλεία εμποτισμένη και ξυλεία λευκή Ευρώπης (καδρόνια,πέτσωμα, σκουρέτα, τάβλες, μισόταβλα, δοκοί, σκεπόξυλα, πηχάκια, μαδέρια κλπ)
 • Ασφαλτόπανα με ψηφίδα και ασφαλτικά κεραμίδια σε πολλά σχέδια (ορθογώνιο, κυκλικό κλπ) και πολλά χρώματα (κεραμιδί, πράσινο, γκρι κλπ)
 • Κεραμίδια ρωμαϊκά, ολλανδικά, γαλλικά, βυζαντινά σε χρώματα (κόκκινα, μπεζ, λευκά, καφέ κλπ)
 • Τσιμεντοκεράμιδα σε πολλά χρώματα, με μεγάλη αντοχή στους πάγους των ορεινών  περιοχών (με γραπτή εγγύηση)
 • Επισμαλτωμένα ρωμαϊκά κεραμίδια Χαλκίδας Βαβουλιώτη σε πολλές αποχρώσεις με μεγάλες αντοχές
 • Επένδυση ραμποτέ σουηδική για στέγες και ταβάνια σε πολλά σχέδια, όπως σχέδιο Σκωτία, σχέδιο παραδοσιακό, σχέδιο ταβανιού, πάτωμα οροφή δίφατσο-ταβανοπάτωμα κλπ.   
 • Γυψοσανίδες απλές, άνθυγρες, πυράντοχες, διάτρητες  κλπ
 • Μεταλλικός σκελετός για την τοποθέτηση γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας κλπ, όπως περιμετρικός οδηγός, κύριος οδηγός-κανάλι οροφής, γωνιόκρανα, στρωτήρες, ορθοστάτες κλπ.
 • Πλάκες εξωτερικής χρήσης (ινοσανίδες – υαλοσανίδες), τσιμεντοσανίδες, OSB, κοντρ   πλακέ θαλάσσης, μελαμίνες  κλπ.  
 • Όλα τα απαραίτητα μεταλλικά εξαρτήματα για στέγες, όπως δοκοθήκες, βάσεις, γωνίες, λάμες, σύνδεσμοι, επίκρανα, βίδες, στριφώνια, ξυλόβιδες torx κλπ.
 • Οικολογικά πλαστικά χρώματα STATUS για εσωτερική χρήση σε κατοικίες καθώς και 100% ακρυλικά και ελαστομερή χρώματα για χρήση σε εξωτερικούς τοίχους κλπ.
 • Ριπολίνες νερού και διαλύτου, βερνικοχρώματα, ντουκοχρώματα για ξύλα και μέταλλα Συντηρητικά ξύλου, βερνίκια εμποτισμού, βερνίκια θαλάσσης, προϊόντα BONDEX συντήρησης και προστασίας ξύλου κλπ.
 • Ξυλεία πλανισμένη Σουηδίας, Φιλανδίας, Ρωσίας για εμφανείς στέγες, στέγαστρα, χαγιάτια και ταβάνια σε μήκος έως και 6 μέτρα, σε πολλές διατομές
 • Ξυλεία σύνθετη σε μεγάλες διατομές και σε μήκος έως και 13 μέτρα 
 • Μονωτικά επαλειφόμενα πολυουρεθανικά PU, υβριδικά, ελαστομερή, ακρυλικά κλπ    
 • Στεγανωτικές ταινίες αυτοκόλλητες σε πλάτος 10cm 15cm 20cm 30cm 60cm 90cm σε ρολά σε χρώμα κεραμιδί, αλουμινίου κλπ
 • Εύκαμπτο αλουμίνιο σε ρολά πλάτους 50cm  60cm  75cm κλπ, καθώς και ρολά λαμαρίνας  πλάτους 50cm 60cm 100mm  1,25mm κατάλληλα για υδρορροές, ντερέδες, λούκια κλπ.   
 • Υδρορροές αλουμινίου μεγάλης αντοχής, οριζόντιες και κάθετες, ετοιμοπαράδοτες σε πολλά μήκη. Επίσης, όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα υδρορροών, όπως γωνίες,τέρματα, στηρίγματα κλπ. Υπάρχουν διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων (λευκό, κεραμιδί, καφέ, πράσινο, μπεζ κλπ)
 • Πάνελ οροφής τραπεζοειδή σε πάχος 3cm 4cm 5cm κομμένα στα μήκη που επιθυμείτε, σε ποικιλία χρωμάτων (κεραμιδί, μπεζ, γκρι, κλπ)  
 • Πάνελ ρωμαϊκό κεραμίδι οροφής, σε πολλά μήκη και χρώματα
 • Πάνελ πλαγιοκάλυψης (τοιχοποιίας) σε πάχος 3cm 4cm 5cm 6cm κλπ στα μήκη ακριβώς που επιθυμεί ο πελάτης
 • Λαμαρίνες τραπεζοειδείς και κυματοειδείς γαλβανισμένες καθώς και έγχρωμες. Επίσης, λαμαρίνα με μορφή ρωμαϊκό κεραμίδι, γαλλικό κεραμίδι κλπ.
Τσιμεντοσανίδα Καραπιπέρεης

Μη διστάσετε, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειασθείτε, να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Scroll to Top