Θερμομόνωση υπάρχουσας στέγης με κεραμίδια που είναι κατασκευασμένη σε ξύλινο σκελετό και δεν είχε τοποθετηθεί θερμομονωτικό υλικό κατά την κατασκευή της.

Θερμομόνωση σε αυτή τη στέγη φυσικά και μπορεί να γίνει, αρκεί να γίνουν κάποιες εργασίες. Χρειάζεται προσωρινά να αφαιρεθούν τα υπάρχοντα κεραμίδια. διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

Αν στη στέγη υπάρχει ήδη πέτσωμα, αφαιρούνται και τα καδρόνια που υπάρχουν, έτσι ώστε επάνω στο υφιστάμενο πέτσωμα να τοποθετηθεί πηχάκι και υγρομονωτική μεμβράνη αναπνέουσα ή ασφαλτική.

Επάνω στην μεμβράνη τοποθετείται σεντόνι δηλαδή σε πλήρη κάλυψη όλης της επιφάνειας χωρίς κενά, το θερμομονωτικό υλικό που έχουμε επιλέξει (XPS εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακας ή EPS διογκωμένη πολυστερίνη).

Το πάχος και ο τύπος του θερμομονωτικού υλικού που θα επιλέξουμε για να χρησιμοποιηθεί, θα είναι αυτός που απαιτείται, προκειμένου να επιτύχουμε τη θερμομόνωση που επιδιώκουμε για τη στέγη μας. Μετά την τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού, τοποθετούνται πάλι καδρόνια και τα κεραμίδια που είχαν αρχικά αφαιρεθεί. Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού (σεντόνι), εξασφαλίζει άριστη θερμομόνωση χωρίς την ύπαρξη θερμογεφυρών, πράγμα που μεγιστοποιεί το αποτέλεσμα εξοικονόμησης ενέργειας.

Αν στην υπάρχουσα στέγη δεν υπήρχε εξαρχής πέτσωμα, αφαιρούνται τα καρφωμένα καδρόνια και είναι αναγκαίο στη συνέχεια να τοποθετηθεί πέτσωμα.

Το πέτσωμα τοποθετείται επάνω στα ζευκτά (ξύλινα ψαλίδια δοκάρια κλπ) της στέγης που ήδη υπάρχουν. Επάνω στο πέτσωμα γίνεται ακριβώς η ίδια διαδικασία που προαναφέραμε (τοποθέτηση μεμβράνης, κλπ θερμομονωτικού υλικού, καδρονιών, κεραμιδιών). Σε κάποιες στέγες, αν οι αποστάσεις που υπάρχουν μεταξύ των ξύλινων ζευκτών (ψαλίδια κλπ) το επιτρέπουν γιατί δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες, μπορεί να τοποθετηθεί πέτσωμα μικρού πάχους (σκουρέτο- φυλαδέλλα) και εν συνεχεία να ακολουθηθεί ή ίδια διαδικασία.

Καραπιπέρης ΕΒΕΞ μόνωση στέγης

Διαφορετικά, χρησιμοποιείται πέτσωμα μεγαλύτερου πάχους όπως μισόταβλες ή τάβλες. Κάθε στέγη έχει την ιδιομορφία της, οπότε μπορεί να αλλάξει και να διαφοροποιηθεί από στέγη σε στέγη, ο τρόπος κατασκευής και η εργασία για την τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού. Όποιος τρόπος κατασκευής όμως και αν επιλεγεί, η εξοικονόμηση ενέργειας παραμένει αξιόλογη και αξίζει τον κόπο να πραγματοποιηθεί. Οι παρεμβάσεις για θερμομόνωση της στέγης είναι επιλέξιμες και επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ.

Άλλες μικροπαρεμβάσεις που είναι προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας είναι:

Στέγαστρα – στεγάκια

Η τοποθέτηση ξύλινων στεγάστρων (στεγάκια) με επικάλυψη κεραμιδιών εξωτερικά του κτιρίου δηλαδή πάνω από τα παράθυρα και τις πόρτες. Τα στεγάκια τοποθετούνται εύκολα με βύσματα στον τοίχο και είναι ιδιαιτερα εμφανίσιμα.

Κάτω από τα κεραμίδια που μπαίνουν στα στεγάκια, τοποθετείται θερμομονωτικό υλικό συνήθως εξηλασμένη πολυστερίνη, έτσι ώστε οι ακτίνες του ήλιου να μην κτυπούν κατευθείαν στα τζάμια των παραθύρων και στα κουφώματα και να υπερθερμαίνουν το κτίριο με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη δαπάνη ενέργειας για τη ψύξη του.

στεγάκια Καραπιπέρης Αίγιο

Τα στεγάκια γενικά εμποδίζουν την υπερθέρμανση του κτιρίου από την ηλιακή ακτινοβολία. Εκτός των άλλων, προστατεύουν αποτελεσματικά τα κουφώματα, τα επιχρίσματα κλπ., περιορίζοντας σε κάποιο βαθμό τοπικά τις υγρασίες και γενικά τις φθορές του κτιρίου.

Πράγματι, θεωρείται ωφέλιμη για το κτίριο η τοποθέτηση καλυμμένων στεγάστρων (χαγιάτια, σκεπασμένες βεράντες, πέργολες κλπ) γιατί προσφέρουν εκτός από τη σκίαση και υγρομόνωση στους τοίχους και στις πλευρές των κτιρίων που είναι καλυμμένες από αυτά, οδηγώντας σε βελτιωμένη εξοικονόμηση ενέργειας.

Υδρορροές

Καλό θα είναι, όπου είναι εφικτό, να τοποθετούνται στις στέγες οι κατάλληλες υδρορροές αλουμινίου γιατί εκτός των άλλων που προσφέρουν, προστατεύουν από υγρασίες τα επιχρίσματα και συνολικά εξωτερικά τα οικήματα.

Παράθυρα – φεγγίτες στέγης

Σε σκοτεινούς χώρους που υπάρχουν σε στέγες και σοφίτες, αξιόπιστη λύση φωτισμού δίνουν τα παράθυρα στέγης. Τα παράθυρα στέγης προσφέρουν φωτισμό και αερισμό του χώρου που τοποθετούνται.

Καραπιπέρης παράθυρα στέγης

Είναι 100% εξασφαλισμένη η στεγανότητα των παραθύρων οροφής, όταν τοποθετούνται από έμπειρους τεχνίτες και χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα στεγανωτικά υλικά ( σφραγιστικές ταινίες, σφραγιστικό υλικό, αρμόκολλες PU κλπ).

Τα παράθυρα και οι φεγγίτες στέγης αναβαθμίζουν το χώρο που τοποθετούνται ενώ παράλληλα περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό και εξαερισμό.

Μετώπες – κούτελα

Επίσης, σημαντικό είναι σε υφιστάμενες παλαιές στέγες, στέγαστρα, χαγιάτια, βεράντες, προβόλους, μετώπες κλπ κατασκευές, στην περίπτωση κατά την οποία είναι φθαρμένες οι εξωτερικές επιφάνειές τους στα υπάρχοντα περιμετρικά κούτελα (μετώπες),να επισκευασθούν ή να αντικατασταθούν.

Στις μετώπες – κούτελα πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά αυξημένης αντοχής, όπως κοντρ πλακέ θαλάσσης ή τσιμεντοσανίδα – υαλοσανίδα – πλάκα εξωτερικής χρήσης κλπ, προκειμένου να μην περνάει πλέον αέρας μέσα στο εσωτερικό των στεγών και γενικότερα των κτιρίων από τα κενά αυτά που υπήρχαν λόγω της φθοράς ή της κακής κατασκευής.

Έλεγχος κουφωμάτων

Θα πρέπει να μην παραλείπυμε να κάνουμε κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο στη σωστή λειτουργία και εφαρμογή των κουφωμάτων της οικίας μας.

Καλό θα είναι, τα κουφώματα, όταν είναι κλειστά, να σφραγίζουν καλά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν απώλειες θερμότητας από τυχόν κακή εφαρμογή ή πιθανή βλάβη τους. Εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε αν περνάει πολύς αέρας μέσα στο σπίτι λόγω της κακής εφαρμογής των κουφωμάτων, όταν φυσικά πνέει δυνατός άνεμος.

Αν τα κουφώματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο θα πρέπει σε πρώτη φάση πιθανότατα να αντικατασταθούν τα βουρτσάκια, κάποια λάστιχα κλπ, ώστε να αποκατασταθεί η σωστή σφράγιση και λειτουργίας τους.

Αυτό θα μας το εξασφαλίσει ο ειδικός τεχνίτης αλουμινίων κάνοντας στα κουφώματα όποιες εργασίες απαιτηθούν.

Αν τα κουφώματα είναι ξύλινα, συνήθως μόνοι μας, μπορούμε εύκολα να τοποθετήσουμε τα ειδικά αεροστόπ και τους κατάλληλους αεροφράκτες και να λύσουμε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα όπου τυχόν υπάρχει. Αν όμως υπάρχει κάποιο σημαντικότερο πρόβλημα, θα χρειασθεί να κάνει κάποια εργασία ο κατάλληλος ξυλουργός.

Στην επιχείρησή μας υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα όλα τα απαραίτητα αεροστόπ και αεροφράκτες, στόκοι ξύλου, ακρυλικά σφραγιστικά κλπ που πιθανόν θα χρειασθούν για την επισκευή. Μια καλή συντήρηση των κουφωμάτων του σπιτιού θα οδηγήσει σε μια αποτελεδματική εξοικονόμηση ενέργειας.

Χρησιμοποίηση σε εξωτερικές επιφάνειες ειδικών χρωμάτων

Όταν χρειασθεί να βάψουμε εξωτερικά ή να ανακαινίσουμε την κατοικία μας, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε τη σπουδαιότητα των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η χρησιμοποίηση ποιοτικών ακρυλικών και ελαστομερών χρωμάτων. Τα χρώματα αυτά βάφουν και συγχρόνως μονώνουν τους εξωτερικούς τοίχους, εξασφαλίζοντας προστασία από την υγρασία και πολύ μεγάλες αντοχές στο χρόνο.

Η επιχείρησή μας διαθέτει 100% ακρυλικά χρώματα, ακρυλικά τσιμεντοχρώματα καθώς και το χρώμα ALL WEATHER που είναι ειδικό ελαστομερές μονωτικό χρώμα. Υπάρχουν σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων, σύμφωνα με την απόχρωση που επιλέγει ο πελάτης.

Καραπιπέρης ΕΒΕΞ ακρυλικά χρώματα all weather

Το ελαστομερές μονωτικό χρώμα εμποδίζει τη δημιουργία μούχλας και δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που καλύπτει τις τριχοειδείς ρωγμές, χωρίς να σκάει και να ξεφλουδίζει. Επίσης, έχει αυξημένες αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία λόγω των ενσωματωμένων φίλτρων U/V.

Σημαντικό όμως είναι, ότι πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχος και η επισκευή τυχόν ζημιών και φθορών που υπάρχουν στους εξωτερικούς τοίχους καθώς και η επιλογή του κατάλληλου ασταριού που θα χρησιμοποιηθεί πριν τη βαφή του κτιρίου.

Επίσης σπουδαίο πριν τη βαφή των εξωτερικών επιφανειών, είναι να γίνει έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ανιούσας υγρασίας που πιθανόν να υπάρχει χαμηλά στους εξωτερικούς τοίχους και στα μπαλκόνια. Υπάρχουν στην επιχείρησή μας διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα μονωτικά και στεγανωτικά υλικά για την αντιμετώπιση και αυτού του προβλήματος.

Χρησιμοποίηση προϊόντων νανοτεχνολογίας

Δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι για πολλά προβλήματα που υπάρχουν στα κτίρια, αξιόπιστες και μόνιμες λύσεις δίνουν τα εξειδικευμένα προϊόντα νανοτεχνολογίας που υπάρχουν διαθέσιμα στην επιχείρησή μας σε πολλούς τύπους και μεγάλη ποικιλία, οδηγόντας αναμφίβολα σε βελτιωμένη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η χρησιμοποίηση προϊόντων νανοτεχνολογίας διαρκώς διερεύνεται τα τελευταία χρόνια. Αναπτύσσονται συνεχώς πολλά νέα προϊόντα νανοτεχνολογίας, που δίνουν άμεσες λύσεις σε προβλήματα που υπάρχουν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό κάθε κατασκευής.

Τα προϊόντα νανοτεχνολογίας έχουν δοκιμαστεί στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια με άριστα αποτελέσματα τόσο στις οικοδομές όσο και στη βιομηχανία και ναυτιλία.

Καραπιπέρης ΕΒΕΞ  nanophos thermodry exterior

Προτάσεις για νεοανεγειρόμενα κτίρια και λύσεις που αφορούν εξωτερικές παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια

Για τους τοίχους

Η χρησιμοποίηση ytong μπλοκ – πορομπετόν κυρίως στο κτίσιμο των εξωτερικών τοίχων των κτιρίων λειτουργεί, λόγω της σύνθεσής του, σαφώς προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής εξοικονόμησης ενέργειας.

Καραπιπέρης ΕΒΕΞ ytong

Το ytong έχει σαν δομικό υλικό εκτός των άλλων και πολλά επιπλέον πλεονεκτήματα, όπως την αντισεισμική συμπεριφορά, το χαμηλό βάρος, τη μόνωση, το πολύ οικονομικό σοβάτισμα, την ελάχιστη ποσότητα μπάζων που προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή του τόσο κατά το κτίσιμο, όσο και από τις εργασίες εγκαταστάσεων των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών κλπ.

Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα του ytong είναι η ταχύτητα κατασκευής του στο κτίσιμο και στα επιχρίσματα, η ακαυστότητά του κλπ. Θεωρείται οικολογικό υλικό δόμησης λόγω της σύνθεσής του και της διαδικασίας παραγωγής του.

Η εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη)

Η θερμοπρόσοψη επάνω σε εξωτερικούς τοίχους που έχουν κτισθεί με ytong μπλοκ, είναι πλέον μια πολύ διαδεδομένη λύση γιατί συνδυάζει όλα τα ισχυρά πλεονεκτήματα του ytong που προαναφέραμε μαζί με όλα τα θετικά στοιχεία της θερμοπρόσοψης.

Είναι ιδεώδης λύση που εξασφαλίζει απόλυτη υγρομόνωση, στεγάνωση και θερμομόνωση του κτιρίου. Προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας που πλησιάζει το 65% . Ταυτόχρονα αναβαθμίζει αισθητικά την εμφάνιση του κτιρίου και παράλληλα αυξάνει τη διάρκεια ζωής του.

Καραπιπέρεης ΕΒΕΞ Αίγιο Clima Plaster

Ο παστώδης έγχρωμος σοβάς με ρητίνες σιλικόνης που εφαρμόζεται σαν τελικό επίχρισμα στην θερμοπρόσοψη, παρέχει απόλυτη υδαταπωθητικότητα, προστασία U/V και ακαυστότητα Α2. Η απόχρωση του σοβά μπορεί να επιλεγεί από τον πελάτη στο χρώμα που αυτός επιθυμεί.

Η επιμελημένη στεγάνωση

Η στεγάνωση, τόσο των υπογείων ενός κτιρίου, όσο του τελικού ορόφου, των τοίχων, των μπαλκονιών και του δώματος, θεωρείται πλέον επιβεβλημένη. Η επιτυχής στεγάνωση που γίνεται μεθοδικά, προστατεύει τα κτίρια τόσο από τις φθορές που δημιουργούνται λόγω των υγρασιών, που με την πάροδο του χρόνου καταστρέφουν το κτίριο, όσο και των σοβαρών απωλειών θερμότητας που αυτές δημιουργούν.

Όλα αυτά, αν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα, έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες εκτός των άλλων και στην κατανάλωση ενέργειας. Πρέπει να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και άμεσα όλα τα προβλήματα υγρασιών που προκύπτουν.

Οι ζημιές από υγρασίες που δημιουργούνται στα κτίρια, αν παραμείνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με την πάροδο του χρόνου γίνονται δυσανάλογα όλο και πιο μεγάλες με αποτέλεσμα το υψηλό κόστος αντιμετώπισης και επισκευής τους.

Είναι γνωστό σε όλους ότι η στεγάνωση κατά τις φάσεις κατασκευής ενός νεοανεγειρόμενου κτιρίου, έχει μικρό κόστος και γίνεται εύκολα. Γι’ αυτό πρέπει να γίνεται την κατάλληλη στιγμή και να μην αγνοείται. Απαραίτητη θεωρείται η δημιουργία ζωνών στεγάνωσης τόσο στα υπόγεια όσο και στα ισόγεια, στα μπαλκόνια, στις βεράντες, στα λουτρά κλπ χώρους ενός κτιρίου.

Θερμομόνωση πυλωτής

Σε πολλά κτίρια, κυρίως παλαιότερης κατασκευής, οι πυλωτές συνήθως παραμένουν χωρίς κάποια αξιόπιστη θερμομόνωση. Αυτό έχει σαν συνέπεια να υπάρχουν πολύ μεγάλες απώλειες θερμότητας. Γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την υψηλή δαπάνη στην κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση των διαμερισμάτων που βρίσκονται κυρίως στον όροφο, ακριβώς επάνω από την πυλωτή.

Πλέον γίνεται επιβεβλημένο στην πλάκα οροφής της πυλωτής να τοποθετηθεί θερμομονωτικό υλικό όπως :

  • εξηλασμένη πολυστερίνη XPS
  • διογκωμένη πολυστερίνη EPS λευκή ή γραφιτούχα EPS GRAPHITE
  • πετροβάμβακας

Η εφαρμογή των θερμομονωτικών πλακών γίνεται συνήθως με τη συγκόλλησή τους, με ειδική κόλλα συγκόλλησης πολυστερίνης, στην πλάκα της οροφής της πυλωτής.

Καραπιπέρης fibran xps

Επίσης, είναι απαραίτητη και η τοποθέτηση ειδικών βυσμάτων για τη μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών. Στη συνέχεια, τοποθετείται ειδικό υαλόπλεγμα το οποίο εγκιβωτίζεται γιατί διαστρώνεται όλη η υπάρχουσα επιφάνεια με ειδικό ινοπλισμένο επίχρισμα-κόλλα.

Επάνω στην επιφάνεια αυτή, εφαρμόζεται ειδικό αστάρι πρόσφυσης και στη συνέχεια ακρυλικός παστώδης άκαυστος σοβάς με ρητίνες, σε λευκό χρώμα ή έγχρωμος. Έτσι, επιτυγχάνεται αξιόπιστη θερμομόνωση και αισθητική αναβάθμιση της πυλωτής και της εμφάνισης του κτιρίου και φυσικά άριστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Αντεστραμμένη μόνωση

Μεγάλες ποσότητες θερμότητας μεταφέρονται ανεμπόδιστα από τις οροφές των κτιρίων μέσα σε αυτά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καταβάλλεται μια ιδιαίτερα πολύ μεγάλη δαπάνη για τη ψύξη και θέρμανση του κτιρίου.

Σε πολλές περιπτώσεις αυτή η δυσμενής κατάσταση επιδεινώνεται λόγω ζημιών ή λαθών κατασκευής, από την εισχώρηση νερού και δημιουργίας υγρασίας και μούχλας στους τοίχους και τα ταβάνια του κτιρίου. Η αντεστραμμένη μόνωση δωμάτων θεωρείται μια πολύ ασφαλής λύση θερμομόνωσης δωμάτων – ταρατσών κλπ.

Με δεδομένο ότι θα πρέπει να συνδυασθεί και με την απαραίτητη στεγάνωση, μας προσφέρει ταυτόχρονα την άριστη υγρομόνωση της ταράτσας μας και την επιτυχή θερμομόνωση της οικίας μας, με πολύ αποτελεσματικό τρόπο.

Καραπιπέρης ΕΒΕΞ αντεστραμένη μόνωση

Η χρησιμοποίηση του θερμομονωτικού υλικού που θα επιλεγεί (EPS, XPS, EPS γραφιτούχο κλπ) καθώς και του τρόπου κατασκευής της μόνωσης (χρήση περλομπετού κλπ), έχει συνάρτηση με τις απαιτήσεις μόνωσης που επιδιώκουμε να επιτύχουμε. Επίσης το πάχος, η πυκνότητα και ο τύπος του θερμομονωτικού υλικού που θα επιλέξουμε, έχουν άμεση σχέση με την επίτευξη της επιδιωκόμενης θερμομόνωσης.

Επιπλέον,είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι η στεγάνωση του κτιρίου μπορεί να επιτευχθεί είτε με τη χρήση ασφαλτόπανων, είτε με την εφαρμογή με βαφή επαλειφόμενων ελαστομερών, πολυουρεθανικών ή υβριδικών υλικών νέας γενιάς.

Η μόνωση αυτή μπορεί να γίνει είτε σε υπάρχουσες κατοικίες είτε σε νεοανεγειρόμενα κτίρια και θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχής λύση.

Η επιχείρησή μας έχει προμηθεύσει τα κατάλληλα υλικά σε πολλά έργα στην Αχαΐα, την Κορινθία, την Αττική, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα κλπ., με απόλυτη επιτυχία στην εφαρμογή και την ενίσχυση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

Η εφαρμογή της αντεστραμμένης μόνωσης επάνω στην ταράτσα ή στο δώμα του οικήματος, έχει άμεσα μεγάλη θετική επίδραση στη μείωση της δαπάνης που καταβάλλεται για τη ψύξη και τη θέρμανση του κτιρίου. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική και δεδομένη.

Επίλογος

Κλείνοντας αυτή την παρουσίαση των υλικών δόμησης για την εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να επισημάνουμε και την πολύ σημαντική οικολογική πλευρά του θέματος.

Η εξοικονόμηση ενέργειας, τόσο στις κατοικίες όσο και στους επαγγελματικούς χώρους κλπ, έχει σοβαρότατες θετικές επιδράσεις και από οικολογικής άποψης.

Εκτός των άλλων, συμβάλει στο να μη κατασπαταλούνται χωρίς λόγο πολλοί ενεργειακοί πόροι. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα περισσότερα σύγχρονα θερμομονωτικά και στεγανωτικά υλικά νέας γενιάς είναι οικολογικά και η χρήση τους έχει συνολικά θετικά αποτελέσματα τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και από πλευράς ορθολογικής διαχείρισης των πόρων.

Η παραγωγή των υλικών αυτών γίνεται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και με τις πιο οικολογικές διαδικασίες.

Scroll to Top